(rubrik saknas)

Entreprenörskap ska genomsyra all utbildning från förskola till vuxenutbildningen. Broskolan deltar sedan 2012 i ett forskningsprojekt om entreprenöriellt lärande. Det handlar om att utveckla ett förhållningssätt där man ser elever och lärare som medarbetare till varandra.

Avsikten är att stimulera kreativitet, nyfikenhet och självförtroende. Hur genomförandet av det pedagogiska förhållningssättet leder till bättre studieresultat följs noga av forskningsinstitutet Ifous och av Stockholms universitet.

Nu under hösten fördjupas projektet och alla lärare kommer att arbeta utifrån ett entreprenöriellt förhållningssätt i all undervisning på Broskolan.

Sedan entreprenöriellt lärande införts har den olovliga frånvaron minskat ytterligare och elevernas meritvärden ökar. Resultatet av hela projektet ska utvärderas 2015.

Jag vill tacka skolledningen, alla lärare och skolpersonal på Broskolan för deras insatser som gör deltagandet i detta skolutvecklingsprojekt möjligt. Deltagandet i projektet är ett led i vårt arbete att bli en ännu bättre skolkommun.

Yvonne Stein (FP) ­kommunalråd

ansvarig för utbildning