(rubrik saknas)

Tack för att ni fanns, ni okända manliga restauranggäster på restaurangtorget i Sollentuna centrum, när min funktionshindrade son var nära att kvävas av mat som fastnat i strupen. Allt är nu väl och jag kommer aldrig att glömma er insats.

Lotte Blumenthal