(rubrik saknas)

Så Fortum gas, vad gäller nu angående de höga gaspriserna i Stockholm efter lagändringarna som trädde i kraft 1 juni 2013?? Nu råder ju samma regler för er som för elmarknaden, så när kommer informationen till oss kunder? Via dagstidningar igen?

Åsa B