(rubrik saknas)

Det är hög tid att börja satsa på Hagalund. Vi ser hur Solna stad spenderar stora summor på att bygga ut tvärbanan och på att bygga vår nya arena samtidigt som man gör nedskärningar i de mest basala välfärdstjänsterna – inte minst skolan.

Situationen som nu utvecklas är ohållbar eftersom stadens pengar går till helt fel ändamål. Vi är inte principiellt mot utbyggnaden av tvärbanan eller Friends Arena. Dock anser vi att stadens pengar i första hand måste gå till att säkra alla medborgares välbefinnande.

Politikerna i Solna anser vi inte har tagit Hagalunds ungdomars krav på tillräckligt stort allvar. Det finns ett tydligt missnöje, en frustration, bland ungdomarna i Hagalund som anser att de inte blir lyssnade på.

Det tydligaste exemplet på situationen för ungdomar är bristen på en duglig ungdomsgård i Hagalund. Detta vill vi I SSU ändra på. Vi kräver att Solna stad utarbetar ett förslag för en ny ungdomsgård i området snarast möjligt.

Av största vikt är att Hagalunds ungdomar får ta del av arbetet med att utveckla ett dugligt förslag och att de som bor i Hagalund får ta del av och lämna synpunkter till förslaget.

Lyckas Solna stad inte göra detta inom en mycket snar framtid riskerar det leda till ökat missnöje bland ungdomarna. En ungdomsgård kan vara ett ovärderligt verktyg för att få engagera ungdomar i redan bortprioriterade områden. Ett misslyckande med att ta tillfället i akt och utnyttja det kan komma att stå Solna dyrt.

Solnas politiker måste inse att Hagalund i allmänhet och Hagalunds ungdomar i synnerhet inte kan prioriteras bort. De har rätt till samma samhälleliga tjänster som alla andra.

SSU Solna