(rubrik saknas)

I det liggande förslaget för kvarteret Väktaren vid Fridhemsplan kommer ytan för handel, restauranger och service att öka från 6 000 till 9 000 kvadratmeter.

Det är en ordentlig ökning, men då kvarteret står klart kommer handelsytan ändå att vara mindre än hälften så stor som Västermalmsgallerian.

Det har uttryckts oro för hur det skall gå för de som nu bor och verkar i kvarteret. Oron är förståelig, men obefogad. Det handlar inte om en lyxrenovering utan om normalt underhåll. Planen anpassas i dialog med de hyresgäster som i dag finns i huset och de som är intresserade av att tillkomma. Ingen har något intresse av att den befintliga verksamheten, till exempel Danskompaniet, blir hemlös. Inte staden och inte hyresvärden. Tvärtom så byggs det om för att fler skall få bo och verka på denna centrala plats i staden.

Planen ger bland annat plats för fyra förskoleavdelningar och ett LSS-boende och den gör det möjligt för ytterligare 50–70 familjer att flytta in i ett uppskattat stadskvarter med utmärkt tillgång till kollektivtrafik.

Per Hagwall, ledamot (M) Stadsbyggnadsnämnden