(rubrik saknas)

När Trafikverket bygger om E18 förbi Järva för massor av miljarder får bilisterna rejält med valuta för dessa pengar.

Men några miljoner extra för att bygga en gång- och cykelbro över hela komplexet vid Rissne trafikplats, inklusive nya lokalgatan till Rinkeby, det verkar inte Trafikverket ha pengar till. Eller är det rent ointresse bland de SUV-körande(?) herrarna som bestämmer? Nu kommer gångtrafikanter och cyklister att tvingas ta sig över den nya vältrafikerade infarten till Rinkeby via ett övergångsställe! Man tar sig för pannan!

Tidigare var här ett underbart och helt bilfritt, jättelångt stråk i princip runt hela Järva, men nu kommer denna avfart att effektivt skära av detta stråk. Vem blir första trafikdödsoffret nu?

För några miljoner (kaffepengar i sammanhanget) till kan Trafikverket rätta till denna nonchalans genom att förlänga bron över motorvägen med ytterligare några tiotals meter över även lokalgatan/Rinkebyinfarten, och en vinklad sluttning längs med befintlig gång- och cykelbana på andra sidan. Ta ert fulla ansvar Trafikverket: bygg denna förlängning nu! Fyllnadsmassa finns det tusentals ton av 100 meter ifrån.

Gång- och cykeltrafikant på Järva