(rubrik saknas)

Läste i tidningen att Trafikverket ska måla om länsväg 276 till fyrfilig i höst. Det lät som att man trodde att det skulle minska köbildningen på infarten.

Men hur ska köerna minskas om det fortfarande är tvåfiligt genom centrum-tunneln?

Bilpendlare