(rubrik saknas)

Samtidigt som många kommuner i Sverige har en hög ungdomsarbetslöshet kan Danderyd vara stolt över en relativt låg siffra på cirka 4 procent.

Trots detta finns det ett dolt antal ungdomar som befinner sig i utanförskap, detta är individer som är utanför bidrags-arbete och utbildningssystemet.

Det är viktigt att även dessa ungdomar fångas upp. Att få ett första jobb är alltid svårt, bristen på arbetslivserfarenhet och kontakt med näringslivet gör att trösklarna in på arbetsmarknaden är höga för unga.

Regeringen har genomfört betydelsefulla reformer både inom skolpolitiken och på det arbetsmarknadspolitiska området med det finns även ett tredje plan som kan spela roll för ungdomars framtid. Det är engagemang i föreningslivet. Deltagandet i en förening karaktäriseras av ledarskap, ansvar och engagemang – alla viktiga egenskaper att ta med sig i livet och till sin första arbetsintervju.

I det så kallade idrottslyftet satsar regeringen upp till 500 miljoner kronor årligen för att stärka föreningslivet och rekrytera och utveckla ledare, samt gör satsningar på samverkan med skolor. Det är en otroligt viktig satsning som kan komma att få stor betydelse för ungdomars framtid.

För att få fler unga i arbete i Danderyd och övriga Sverige krävs fortsatta satsningar inom skolan, ytterligare sänkta trösklar in på arbetsmarknaden samt fler ungdomar i föreningslivet.

Jennie Lindqvist (M)

fritidspolitiker i Danderyd