(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Pensionen äts upp av allt högre hyror” den 10 september:

Jag håller fullständigt med signaturen Arg pensionär. Det går inte en dag utan att man är orolig för hur man har det och hur det ska bli. Varför är så många gamla deprimerade, Fredrik Reinfeldt (M)?

Jag bara väntar på att det ska komma ut en tablett, moderna ättestupan, den delas väl ut gratis till oss pensionärer som har dålig ekonomi.

En som håller med