(rubrik saknas)

Jag vill ge en ros till ”Berra”, fastighetsskötare i Farmen, som hjälpte mej när jag hade låst in min mobil och mina nycklar i källarförrådet.

Stort tack, du räddade min dag! Lena i 274:an

Veckans ros till Thomas Axelsson, Vallatorpsdoktorn. Tack för fint och snabbt omhändertagande samt uppföljning av provsvar.

Du är bäst!

Mamman