(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Kvarnbacken inte längre trivsamt” den 10 september:

Jag håller med insändarskribenten. Kvarnbacken var tidigare en skön picknickplats när barnen var små på 60–70-talen. För några år sedan efterlyste Järfälla kommun förslag om hur vi ville att Kvarnbacken skulle planeras och förbättras. Vad har hänt?

Naturligtvis måste vi få en ny kvarn, symbolen för vår kommun, och belysning, gångvägar, parksoffor och bord. Eventuellt med möjlighet för barn att leka. Tidigare fanns Mulleskola vid kvarnen. En annorlunda miljö än sandlådor och lekparker i bostadsområdena. Kommunen måste agera!

Norrbybo