(rubrik saknas)

Kvalitén i skolan är en av Sundbybergs och Sveriges viktigaste framtidsfrågor.

För att utveckla kvalitén krävs det förändringar av verksamheten. Under Folkpartiets ledning pågår sedan år 2006 den största förändringen av vårt utbildningssystem sedan den allmänna folkskolan infördes. Våra reformer har fokus på tydliga kunskapskrav i skolan, trygga klassrum och högre kvalitet i den högre utbildningen.

Mycket arbete återstår, stora förändringar tar tid och nu vill vi ta ytterligare ett steg genom att förstatliga skolan.

I dag är det alltför stora skillnader mellan olika kommuners skolor. Genom att göra staten till huvudman kan alla elevers rätt till likvärdig utbildning säkerställas.

En statlig skola skapar också bättre förutsättningar för varje elev att lyckas och på så sätt kan skillnader utjämnas.

Forskning visar att läraryrket har drabbats extra hårt av kommunaliseringen. Ett förstatligande kan göra det lättare och mer attraktivt att rekrytera duktiga personer till detta mycket viktiga yrke.

Ett modernt statligt huvudmannaskap gör att det lättare går att utkräva ansvar. I dag kan staten skylla på kommunerna och tvärtom, och på så sätt faller viktiga frågor mellan stolarna.

Det går inte att ha ett system med 291 olika ”utbildningsministrar” som går sin egen väg. Därför måste det bli ett förtydligande av vem som ansvarar för skolan.

Johan Storåkers (FP)

Oppositionsråd