(rubrik saknas)

Nu har den kalla årstiden kommit tillbaka och vi får återigen stå ut med all dessa tomgångskörningar. Isiga bilar som ska tinas upp i flera minuter, långt över tillåten tid för tomgångskörning inom Täby kommun.

En motorvärmare kunde vara lösningen och borde vara en självklarhet för en ansvarsfull bil­ägare. Då slipper vi grannar stå ut med stinkande avgasmoln.

Tänk också på att ni som inte har motorvärmare ofta kör i väg med ett litet titthål i vindrutan med minimal sikt. Det kan i värsta fall leda till att man kör på ett barn som är på väg till skolan.

Visa hänsyn och var rädda om varandra