(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Bara den nedlagda trädodlingen berörs” den 15 oktober:

Det hade varit klädsamt om Helen Jäderlund Eckardt (FP) och Lars-Åke Davidsson (FP) i sin formulering kring sanningen om träodlingen skrivit att sanningen om träodlingen är att Alliansen lade ner den för att kunna bygga bostäder.

Boel Jonsson