(rubrik saknas)

Hösten kan vara hur fin som helst om det inte vore för alla de nedfallna och ofta blöta löv som ligger på på trottoarer, gångbanor och cykelbanor. Nedtrampade har löven förvandlats till en geggig blöt röra. Är kommunen medveten om att blöta löv är lika hala som ren is? Det är en stor halkrisk för fotgängare och cyklister. Här gäller det att vara försiktig för under den mängden löv så finns det fallgropar. Om det nu blir kallt och löven ligger kvar så blir det ännu farligare och fallolyckor helt i onödan fler.

Sedan kommer snön och då är det nog bäst att hålla sig hemma om man vill slippa hamna på sjukhus med brutna lemmar.

Britt P