(rubrik saknas)

Angående artikeln ”Cirka 3 000 nya bostäder planeras” den 22 oktober:

Stadsdelsnämndens ordförande Bo Sundin (M) påstår att partiet i sin budget har ”planer för bostadsbyggande” i Kista och Husby, men att ”bostadsplaneringen för Husby försenats eftersom aktivister opponerat sig”.

Kanske måste Bo Sundin påminnas om att det första förslaget i högerns ”upprustning” av Husby innebar att i stort sett hälften av alla hyreshus skulle rivas! I stället skulle nya, dyra bostadsrättshus och radhus byggas. Det var meningen att andra än de som i dag bor i Husby skulle flytta in.

Det andra förslaget, den så kallade strukturplanen, innebar att tiotals miljoner kronor skulle brännas av på att dra nya vägar och riva en rad gångbroar! Sanningen är att Moderaterna och deras alliansbröder inte har någon bostadspolitik, utan förlitar sig helt på den allena saliggörande ”marknaden”. Därför får vi ett nytt höghus i Kista med lägenheter i mångmiljonklassen. Hur många av våra ungdomar här i Husby har råd att flytta in där?

En verklig bostadspolitik innebär att de kommunala fastighetsbolagen får nya ledningar och direktiv från ägarna (vi kommuninvånare) att bygga bra och billiga hyreslägenheter. Något som Bo Sundin och allianspartierna aldrig kommer att göra.

Göran Kärrman, medlem i Nätverket Järvas framtid

och Vänsterpartiet