(rubrik saknas)

Till alla er som kör tomgångskörning på Mossvägen nära Huddinge centrum: sluta med det! Området ligger lågt och det blir en lokal smog. Inte bra.

Anders