(rubrik saknas)

Det är dumt att klockan på Sollentuna station som ska visa tider då tågen ska gå är trasig! Det är inte bara en kort tid som det varit så här utan i flera år. Därför har vi i 9Mb på Sollentuna Musikklasser ringt in och anmält det till SL som då har lovat att laga klockan.

SO-Görans änglar