(rubrik saknas)

Att låna en bok i biblioteket genomgår nu ett paradigmskifte med modern IT-teknik via e-boken. Bibliotekens hantering av e-böcker måste nu reformeras och breddas, men det finns många problem som måste lösas. Lagstiftningen måste ändras till motsvarande lagstiftning för pappersböcker. Det är en uppgift för EU och Sveriges riksdag att ändra lagstiftningen. Det är bråttom!

Svenska Biblioteksföreningen är bibliotekens avtalspart i Sverige mot förläggarna. Biblioteks­föreningen förhandlingar är låsta av lagstiftningen. I dag kostar varje lån av en e-bok mellan 15 och 20 kronor.

I framtiden ser jag att kommunen köper e-böcker billigare och placerar dem i servern där de lånas ut. Ett litet bibliotek för special­litteratur kan finnas kvar.

Teknikutvecklingen gör att man med en Ipad kan nå biblioteken var man än befinner sig i världen.

Per Hådell