(rubrik saknas)

Är ute och går på Järvafältet två till tre gånger i veckan. Börjar bli less på att kryssa mellan all kospillning. Det gäller den delen från stugorna vid Översjön och mot Jakobsberg. Finns det någon som är ansvarig för att denna spillning tas bort? Kan inte vara trevligt för en barnfamilj att promenera där. Hundägare plockar efter sina hundar. Små högar jämfört med det som kommer från kor. Jag tycker att inslaget med djur på Järvafältet är trevligt och ska få finnas kvar. Men plocka bort deras spillning.

Lasse