(rubrik saknas)

Hässelby Gårds centrum blir alltmer förslummat. Otroligt mycket klotter, sönderslagna rutor, stängda affärer. Har bott i Hässelby sedan 1965 och blir ledsen varje dag över hur det har blivit. Varför ser ingen till att klotter saneras, rutor lagas, affärer öppnas, gangstrar tas om hand, tiggare blir tillsagda.

Bedrövad Meta