(rubrik saknas)

Jag är ledsen över att bo i en kommun som inte tar ansvar för invånarna och inte ser till att trygghet finns om man behöver hjälp. Jag skäms över att det finns de med psykiska problem som inte får stöd i att få stödboende och att det inte finns en fungerande kvinnojour. Det viktigaste verkar vara att bygga boenden där folk inte har råd att bo. Vart är den här kommunen på väg?

Annika