(rubrik saknas)

Könskvotering är en kontraproduktiv åtgärd som leder till missvisande statistik och mindre eftertraktade konsekvenser. När Norge införde en kvoteringslag resulterade det i statistik som pekade på jämställdhet, men tittar man bakom statistiken ser man snabbt att det bara är en illusion. Sedan lagen trädde i kraft har inte antalet kvinnor med styrelseengagemang ökat nämnvärt, i stället sitter dessa kvinnor nu i än fler styrelser. Norge lyckades få jämställdhet på pappret, men vad spelar det för roll när det egentligen bara är en fasad?

Som 25-årig kvinna, ersättare i kommunstyrelsen, föreningsordförande, statsvetenskapsstuderande och egen företagare med ambitionen att bli riksdagsledamot blir jag förolämpad. Jag värderar kunskap och kompetens men det skrämmer mig att det finns de som tycker att min kunskap inte är av värde och att jag därför skulle behöva kvoteras in för att avancera.

Med kvotering kan vi endast skapa en illusion av jämställdhet men verkligheten handlar om mer än statistik och fina staplar. Kompetens är varken etiskt härkomst eller ålder och definieras inte heller av kön.

Jeanette Widén, ordförande Moderaterna i Österåker