(rubrik saknas)

Så mycket som boendena tar betalt och lär känna våra anhöriga mycket väl så borde det väl vara en naturlig gest att sända något till begravningen.