(rubrik saknas)

Nyligen fick hemtjänsten i Uppsala stora rubriker då personalen skulle ta sig från brukare till brukare på ingen tid alls, eller i värsta fall vara hos en person samtidigt som hos föregående person.

Samma sak verkar de senaste två åren gällt i Sollentuna. En resa mellan Helenelund och Ture­berg, som enligt Google Maps ska ta åtta minuter är schemalagd att ta tre minuter. Under dessa tre minuter ska hemtjänstpersonalen hinna ta sig från brukarens hus, ut till bilen, köra sträckan, parkera och sedan ta sig in i nästa brukares bostad. Det säger sig själv att differensen mellan de tre minuterna som är avsatta för resan och de minuter resan i verkligheten tar måste dras av från brukarens tid för att inte hela dagens schema ska förskjutas.

Hemtjänstpersonalen ska vid varje besök logga in och logga ut. En procedur som i bästa fall tar en minut, men som kan ta upp till tre fyra minuter om systemet krånglar. Denna tid tas inte från brukarens bokförda tid, men minskar ytterligare personalens marginaler.

Man verkar på fullt allvar tro att det går att låta bli att ersätta sjuk eller frånvarande personal en lördag genom att fördela arbetsuppgifterna på övrig personal. Är det då konstigt att hemtjänstpersonalen söker andra jobb? Gamla förvirrade människor blir ännu mer förvirrade då det hela tiden är nya ansikten. En brukare kan ha upp till 100 olika människor i sitt hem på ett år.

Kan man kalla det här god omsorg?

Jag vill inte bli gammal