(rubrik saknas)

Härmed utmanar Lärarnas riksförbund i Täby kommunens politiker att ”skugga en lärare” en dag i gymnasie- och grundskolan.

Syftet är att ge en verklighetsbild till våra politiker om lärarnas arbetssituation. Om politikerna verkligen får veta vilka villkor lärare arbetar under så kan deras politiska ställningstaganden och beslut grunda sig på beprövad erfarenhet!

En dags insats att gå bredvid en lärare är allt vi begär! Anta utmaningen och gå en dag i våra skor!

Ulla Treville, ordförande

i Lärarnas riksförbund

Täby