(rubrik saknas)

I lokalpressen intervjuades socialförvaltningens tjänsteman om sin roll i ett märkligt avhysningsärende, där hon undvek ansvar genom att hävda bristande vetskap.

Men i Väsbyhems egen tidning ”Våra Kvarter”, beskrevs en intimt samarbetande grupp som ska motverka just vräkningar. Gruppen består av socialförvaltningen, Väsbyhem och Polisen. Eftersom socialförvaltningen får fortlöpande information genom kopior av Väsbyhems brev till hyresgästen, framstår det som obegripligt att man inte, i ett tidigt skede, gått in med ekonomiskt stöd. I stället blev det en vräkning.

Är förfarandet normalt eller rör det sig om en negativ särbehandling? Låt oss hoppas på det sistnämnda, eftersom alternativet är att man infört en generell skrämmande iskall social kultur.

Det är socialförvaltningens passivitet som aktivt bidragit till att göra denna ensamstående mamma till en typ av kommunal ”backstugesittare”, som aldrig mer kan få ett vanligt hyreskontrakt.

Här ska naturligtvis socialförvaltningen återupprätta familjens sociala status genom att förmå Väsbyhem att förlänga deras tidigare gällande hyreskontrakt.

Om Väsbyhem avvisar kravet skulle förvaltningen kunna koppla in den polisiära delen i vräknings­förebyggande gruppen, som då skulle kunna hota med att ”sätta dit” Väsbyhem om man inte lyder.

Sven Fahlén