(rubrik saknas)

Jag har år efter år läst alla som klagar på Brommaflygets buller. Nu är det vår tur. Vi bor vid rondellen där tusentals bilar kör. Inte nog med stressigt buller, när man har altandörren eller fönstret öppet så är det inte enbart som att sitta i mitten av rondellen, det blir massa avgaser med giftiga ämnen som vi och våra ungar andas in.

Inget görs åt detta enormt stressande buller som pågår dygnet runt.

Stressad Brommabo