(rubrik saknas)

I stället för att betala för annonser har det blivit allt vanligare att företag sätter upp skyltar på träd och stolpar.

Flera företag skruvar upp skyltarna med långa skruvar. Om du sågar ner ett träd på kommunens mark blir det böter men när du borrar i träden för en långsam död verkar ingen reagera?

Det ser inte trevligt ut och skyltarna blir bara fler och större.

Är det rentav så att kommunen sålt reklamplatserna?

Ingrid