(rubrik saknas)

Vi vill ge en stort famn med rosor till Runby skola och personalen där. Vi vill tacka för deras stora engagemang i eleverna. En extra ros ger vi till Ann Forsberg, Per Björkman, Carina Hägervik och hela arbetslag blå!

Familjen Bengtsson