(rubrik saknas)

Äntligen snö! Fram med pulkorna och siktet inställt på Vasaparken!

Vasaparken har två fina pulkabackor som uppmuntrar vuxna och barn till vinteraktivitet (Stockholms stads hemsida informerar till och med om det).

Då är det ju inte utan förvåning som vi entusiastiska pulkaåkare möts av staket i slutet av båda backarna.

Backen mot isbanan har ett nyuppsatt fårstängsel där småbarn i pulkor glider under och riskerar att riva upp ansiktena på ståltråden.

Backen vid hundrastgården har ett mer gediget, svetsat, lågt stålrörsstaket som även riskerar att ge mer gedigna skador som till exempel utslagna tänder och spruckna läppar.

Det finns säkert jättebra anledningar till dessa staket, hoppas bara att de är fler än antalet akutbesök på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Jag hoppas att parkförvaltningen i framtiden slutar sätta stängstel i Vasaparken för att skydda den från oss medborgare.

Slits ytorna för hårt? I så fall: BRA!

Naturbarn i Vasastan