(rubrik saknas)

Jag vill uttrycka min tacksamhet till personalen på DS avdelning 63, samt dr. Fredman och Marie och Lina på operation. Er omsorg och positiva attityd gjorde vistelsen hos er lättare för mig både till kropp och själ. Tack! Ett fång rosor till er!

Gun-Britt Adolfsson