(rubrik saknas)

… är Solna kommun som tillåter ett nytt p-hus i detaljplanen, nära E4:an vid Gustaf III:s boulevard.

Vilket hållbart samhälle att offra värdefull mark åt bilar i stället för verksamheter eller lägenheter. Knappast!

Anders