(rubrik saknas)

Titta noggrant på detta foto från Täljöviken som jag fotade den 22 december 2013. Det är sista chansen att ta del av en av Österåkers kommuns vackraste områden, åkermark ansluten till skärgården, innan markeringsstolparna kommer.

39 av 51 fullmäktigeledamöter i Österåkers fullmäktige vill inte att detta vackra område ska vara kvar genom att inte att vilja ha en folkomröstning.

Miljöpartiet, Roslagspartiet, Centern och Vänstern röstade för en folkomröstning. Cirka 3 500 medborgare i kommunen, 12 procent av valmanskåren, och Naturskyddsföreningen och Hembygdsföreningen var för en folkomröstning som majoriteten i fullmäktige inte tog hänsyn till. Området ska nu bebyggas med cirka 350 bostäder.

På kommunens webbsida står det ”Österåker är en naturskön skärgårdskommun”. Den texten får väl modifieras med tiden. Jag har svårt att förstå att kommunen ska expandera från vädersträcket väster i stället för att utgå från centrum och framförallt expandera längs med Roslagsbanan. Nej, expansionspolitiker, tänk om. Naturskyddsföreningen har överklagat beslutet.

Lars Åkesson

Margretelund