(rubrik saknas)

Barnmorskorna behöver stöd och de behöver bli fler för att vi ska ha en chans att lösa problemen med förlossningsvården i Stockholm. Nu när landstinget har beslutat att BB Sophia får starta i Stockholm är det ett välkommet besked eftersom det finns ett stort behov av fler platser på BB. Men när många barnmorskor har rekryterats till BB Sophia uppstår brist på andra kliniker. Precis som Vårdförbundet och andra har påpekat kunde man ha förutsett de här effekterna.

Låt mig slå fast en sak: Oavsett vilka uppgifter som har förekommit i medierna är situationen inte barnmorskornas fel. Den arbetsmiljö de har hade många gånger varit oacceptabel i andra yrken.

Barnmorskorna gör en enorm insats och bör från politiskt håll få insatser för höjda löner, bättre arbetsmiljö och fler kollegor. På längre sikt handlar lösningen i Stockholmsregionen – förutom förbättrad arbetsmiljö – om att utbilda fler barnmorskor och locka fler att arbeta där. Jag stöder Vårdförbundets krav på en verksamhetsintegrerad specialistutbildning för sjuksköterskor. Med sådana utbildningsanställningar kan vi även på kort sikt få fler ”händer” som kan göra insatser på förlossningsavdelningarna.

Samtidigt höjer vi kvaliteten på specialistutbildningen. Alla barn har rätt till en god start i livet. Barnmorskorna har rätt till en säker arbetsmiljö och villkor som gör att de orkar med sitt jobb. Det här är den viktigaste frågan för vården i Stockholm just nu.

Ella Bohlin, blivande landstingsråd för Kristdemokraterna