(rubrik saknas)

Vi ska vara stolta över Stockholm. Vi är ett av världens mest moderna och världsledande storstadsområden. Men att vara stolt innebär inte att vi kan blunda för problem. Kommer vården att kunna ta hand om mig och min familj om jag blir sjuk? Får mina barn det stöd de behöver i skolan? Kan unga få jobb och bostäder?

I vårt Framtidskontrakt för Stockholmsregionen ger vi Stockholmsregionens invånare fyra tydliga löften:

1. Ingen som kan jobba ska behöva gå på socialbidrag.

2. Mindre klasser ska gå före skattesänkningar. Minst 3 000 nya lärare och pedagoger ska anställas före 2018. Vi vill minska klasserna i de tidigare årskurserna och öka lärartätheten. För Österåker skulle det innebära 62 nya lärare och för Vaxholm 18.

3. Ordning och reda i vård och omsorg ska gå före privatiseringar. Personalen måste få fokusera på patienterna, inte på administration. Bolag med kortsiktiga vinstintressen ska inte äga verksamheter inom vård eller skola.

4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter, för att minska bostadsköerna för dem.

Investeringar i välfärden ska gå före fortsatta skattesänkningar och privatiseringar. Men valet är upp till dig. Den 14 september avgör du vägen in i framtiden.

Ann-Christine Furustrand,(S) kommunalråd i opposition i Österåker

Katherine Angelo Lindqvist, (S) oppositionsledare

i Vaxholm

Helene Hellmark Knutsson, (S) finanslandstingsråd

i opposition

Karin Wanngård, (S) oppositionsborgarråd i Stockholm