(rubrik saknas)

Jag vill tacka mina käraste kolleger, närstående och boende på Polhemsgården våning 4. De gjorde min sista dag på gården så oförglömlig och vacker! Inte minst den kära kollega som spelade mandolin till min ära! Avskedet, som också är så svårt, kommer alltid att finnas i mitt hjärta. Stort tack till er alla!

Pensionären Eva Edberg

Mamman med två barn