(rubrik saknas)

Tänk om det fanns en tvärbana mellan Centralen genom den nya Hagastaden med Karolinska fram till Djurgårdstaden. Där det kunde gå lite kortare pendeltåg med stopp i Karlberg, Karolinska och på 2–3 platser i Djurgårdstaden.

Det är förstås dyrt att anlägga en sådan järnväg och den tar plats, men nu är det så att spåren finns och det som behövs är några mötesplatser och hållplatserna.

Genom Liljansskogen går ett upprustat industrispår med lite trafik som borde kunna utnyttjas bättre.

Men denna lösning kanske är för enkel att genomföra eller?

Tommy Pettersson