(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Tillåt bra elbilar innanför tullarna” den 10 december:

Nils tycker att endast el-bilar och vätgasbilar borde tillåtas i innerstaden. Det vore trevligt om SL kunde gå i bräschen och på allvar (inte försök) införa el-bussar i stor skala som i så många andra städer jorden runt, i stället för dagens bullrande och törstiga förbränningsmotorbussar.

Stora, tysta, rena och energisnåla el-bussar borde locka fler resenärer. Där större kapacitet behövs är spårväg en bra och miljövänlig lösning.

BL