(rubrik saknas)

SVAR på insändaren ”Avskaffa barnbidraget för höginkomsttagare” den 27 augusti:

Det är lite väl när man i Moderaternas ungdomsförbund (MUF) åberopar social rättvisa för att slopa barnbidrag för samhällets rikaste familjer. MUF:s moderparti har redan gett dem som har råd att betala upp till 50 000 kronor statlig rabatt om året för att kunna bygga om sina villor eller köpa privat läxhjälp, genom RUT- och ROT-avdrag. Endast förra året kostade detta samhället 16 miljarder kronor i uteblivna skatteintäkter (enligt ESV) – betydligt mer än kostnaden för barnbidrag till höginkomsttagare.

Med detta i baktanken ter sig MUF:s önskan om att offentliga pengar inte ska betala lyxkonsumtion ganska tunn. Deras strävan att skipa rättvisa genom att frånta vissa barnbidrag är helt felriktad.

Att barnbidraget delas lika till alla föräldrar, vare sig rika eller fattiga, är i sig en viktig rättviseprincip i välfärdssamhället. Om inte barnbidraget går även till de rikaste undergrävs det sammanhållande kitt som får alla medborgare att känna sig som en del av ett förenat samhälle. Även de rikaste bör få något tillbaka, enligt den offentliga välfärdens grundprinciper. Är det inte så bidrar det till att de känner ännu mindre solidaritet med övriga samhället.

En viktig poäng i en gemensam välfärdsstat, som MUF kanske missförstår, är att det inte går att urskilja att vissa grupper betalar för andras bidrag. Det offentliga tillhör alla i lika hög grad, oavsett vem som betalar vilken skatt.

Logiken bakom ett barnbidrag åt alla, som MUF erkänner att de missat, ligger i att alla medborgare ska känna sig delaktiga i ett gemensamt samhälle. Alla måste känna att vi sitter i samma båt om den välfärd, som även MUF är stolt över, ska fungera.

Pengar från RUT- och ROT-avdrag går, olikt barnbidraget, bara till dem som från början har pengar nog att köpa vissa tjänster. Vill MUF på allvar bidra till att göra samhället rättvisare bör de snarare se över sitt eget moderpartis skattepolitik och börja agitera för avskaffad rabatt på swimmingpoolsinstallationer och städservice.

Dahlborn, en i kampen för rättvisa