(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Valfrihet ger bättre kvalité på valfärden” den 27 augusti:

Isabella Jernbäck (M) skriver att ”valfrihet ger bättre kvalité på valfärden”. För att det ska lyckas fullt ut måste vi politiker bli bättre på upphandling och uppföljning. Det är riktigt att de flesta privata företag har förmåga att göra ett bättre jobb än vad vi politiker har lyckats med i den kommunala verksamheten. Till alla nya branscher kommer det också lycksökare som utnyttjar brister i avtal och uppföljningsrutiner från vår sida. Även om dessa företag är få så drabbas några av våra kommuninvånare hårt.

Jag har varit på seminarium med Svensk Näringsliv. Denna organisation är bra på att utveckla möjligheter för sin intressegrupp, det vill säga företag. Jag har stor respekt för deras arbete och de bidrar till en bra utveckling, men någon part måste ta tillvara Danderyds medborgares intresse.

Vi politiker måste utveckla valfrihet utifrån medborgarnas möjligheter. Hur kan vi politiker bidra till att det blir lättare att välja? Hur kan vi politiker bidra till att antalet valalternativ är hanterbart för den som ska välja? Hur kan vi utveckla rutiner så att medborgare får den kvalité som är lovad? Det är inte så lätt att tänka klart om man är akut sjuk eller har någon annan åkomma som sätter ned orken.

Mikael Adersteg

Miljöpartist i ­kommunfullmäktige och egen företagare