(rubrik saknas)

För någon månad sedan skrev jag en insändare om utbytet av gatubelysningen i Stocksund. Jag beklagade att den varma, gula och mysiga belysningen byttes ut mot en vit, kall och bländande sådan.

Men häromdagen talade jag med några män som bytte gatulampor i Djursholm. De berättade att bytet gjordes med fortsatt gul belysning.

Jag utgår ifrån att detta fortsättningsvis även gäller Stocksund och vill därför ge ett stort tack till tekniska kontoret som på detta sätt värnar om kommunens skönhet även under dygnets mörka timmar.

Hans Kjellman

Stocksund