(rubrik saknas)

Cykel- och gångvägen genom Hagaparken mellan Stockholm och Solna/Bershamra har ingen linje som skiljer cyklister och fotgängare åt. Detta är förvisso eftersatt i hela Solna men här borde det finnas en.

Jag går dagligen mellan Ritorp och Norrtull. Samtliga gångtrafikanter går på sidan av gång- och cykelvägen av rädsla för att bli påcyklade, vilket har hänt flera gånger.

En dimtålad linje skulle öka vår trygghet enormt.

Fotpendlare