(rubrik saknas)

Vid den nybyggda stationen Johannesfred på Tvärbanans linje från Alvik bor det inga människor, men långt därifrån gör det det!

Fördelaktigare hade varit att bygga två stationer med närhet till befolkningen istället för denna mycket dåliga lösning som ju förstås var billigare. Men allmänna kommunikationer skall väl vara anpassad till befolkningen.

En ur befolkningen