(rubrik saknas)

Efter att hantverkare renoverat klart mitt badrum kan jag konstatera att arbetet som slukade hela det rotavdrag jag har rätt att göra under ett år (som motsvarar cirka 200 arbetstimmar) i själva verket var en arbetsinsats på cirka 100 arbetstimmar.

Alltså är jag blåst på cirka 100 timmars arbete. Dessutom var slutnotan ytterligare saltad. Mycket trist att ni hantverkare håller på så här. Snälla och trevliga, visst, men detta är bedrägeri.

Jag hoppas att ni blir utsatta för en revisionsgransknig av Skatte­verket som jag tipsat. Varning utfärdad!

Trist