(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Köttindustrin liknar koncentrationsläger” den 17 september.

Jonas Norberg, du får naturligtvis ha vilken åsikt du vill om köttindustrin, men när du argumenterar, försök att avstå från att framställa djur som människor och människor som nazister. När du hävdar att alla människor är nazister ur djurens synvinkel så stöder du dig knappast på vad kossan har sagt till dig.

Försök att hålla dig till mindre absurd och mera anständig argumentering nästa gång.

Jurek Hirschberg