(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Sverige rankas högt internationellt” den 10 september:

Anette Hellström (M) ställer frågan om hur Sverige ligger till internationellt. Sedan följer en uppräkning av en massa undersökningar och statistik med engelska benämningar som vanligt folk inte har tillgång till eller en aning om. Nej, slå dig inte för bröstet och tyck att ni är så duktiga. Det tycker inte vi som bor här.

Vi har gjort massor, står det i insändaren! Ja det stämmer, mycket har blivit sämre. Använd inte ordet tjata om era motståndare som ju egentligen är det största partiet utan försök att samarbeta i stället. Det gynnar oss bättre som bor i kommunen.

G. Olsson