(rubrik saknas)

Ett antal nya bostadsområden är under planering i Sollentuna. Vi välkomnar allt byggande av bostäder som en framgång för Sollentuna kommun eftersom vi ser att förtätning är nödvändig för att Sollentuna ska kunna ta sin del av ansvaret för den växande Stockholmsregionen.

Nya bostadsbyggnadsprojekt är på gång, bland annat i Väsjöområdet, och förtätning planeras på ett antal andra platser i Sollentuna. Men det finns ett problem med planerna på nybyggande och förtätning av Sollentuna. Upplåtelseformerna diskuteras inte. För oss vänsterpartister är det viktigt att motverka segregation och värna alla människors rätt till bostad. Därför anser vi att det enda vettiga i dagsläget är att i alla fall där bostäder byggs ha som regel att minst 50 procent av dessa utgörs av hyresrätter.

Byggandet av hyresrätter är en viktig del av arbetet för ett mångkulturellt, integrerat och jämlikt Sollentuna. Med utgångspunkt i detta anser vi att det är viktigt att diskutera upplåtelseformer för nybyggda hus eftersom denna i högsta grad spelar roll för hur kommunen ser ut, vilka som har råd att bo här och inte och var i kommunen man väljer att bo.

Vänsterpartiet anser också att Sollentunahems bostadsbestånd måste öka. Det gemensamma ägandet av bostäder kan, om det sköts på rätt sätt, vara en garant för bostäder till rimliga hyror.

Det är också väldigt långa bostadsköer i Sollentuna, upp till 30 000 personer står i bostadskö i kommunen. Även om inte alla dessa behöver en lägenhet omgående är siffran alarmerande och skvallrar om hur den borgerliga majoriteten i Sollentunas kommunstyrelse länge negligerat behovet av att bygga hyresrätter.

Vänsterpartiet värnar om blandade upplåtelseformer för bostadsbeståndet i Sollentuna. Vi anser att hyresrättsbeståndet i dag är allt för lågt och att vi behöver fler hyresrätter. Därför vill vi öka beståndet genom att alltid bygga minst 50 procent hyresrätter i all nybyggnation tills balansen i olika upplåtelseformer är uppnådd.

Barkat Hussain

gruppledare för

Vänsterpartiet Sollentuna

Jonas Lundgren (V)

politisk sekreterare

Hans Jakobsson (V)

partimedlem