(rubrik saknas)

Kan inte kommunen eller naturvården röja och gallra ur dungarna mellan golfbanan och Rotebro, vid Gillbo, Gillberga och Hollywood. Ett önskemål vore om ängarna slogs två tre gånger om året. Det skulle bidra till en fantastisk fauna av ängsblomster.

Ett annat problem är gräsklippningen mellan husen och allmänningen som sker allt för sällan. Det känns som om ris och sly kommer allt närmare år för år.

Öppnare landskap och mindre mygg