(rubrik saknas)

Då jag läste artikeln ”Park kan få odlingslotter” den 10 september dröjde det inte många rader innan jag fick veta sanningen om denna ”upprustning” av Centralparken.

Centralparken är för oss närboende en oas, anlagd med estetisk känsla, som gör varje promenad till ett nöje. Därför blev jag först häpen och sedan bestört då jag läste att upprustning betyder brutal nersågning av parkens pärlor, pilträdens grupp vid Flotiljvägen, med motiveringen att träden är gamla. Enligt min mening är pilträden varken är torra eller döende utan i gott skick.

Att parken ska kompletteras med odlingslotter som landskapsarkitekten respektive stadsträdgårdsmästaren hittat på gör inte saken bättre.

För att veta vilken åsikt allmänheten har i denna fråga promenerade jag söndagen den 15 september med tidningsartikeln i handen och intervjuade cirka 20 personer. Alla utom en var förfärade över de båda tjänstemännens avsikter att hugga ner parkens klenoder. Därför hoppas jag nu att allmänheten stoppar denna skövling.

Hans Portner